1402/12/15

جوانمیر عبداللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4561
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت معاذ عبدالهی، جوانمیر عبداللهی (1399)
حقوق بین الملل و چند فرهنگی گرایی سید محمد هاشمی، جوانمیر عبداللهی (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
آمایش سرزمین، راهکاری موثر جهت تحقق سند چشم انداز (توسعه ملی و منطقه ای) شیرکو ابراهیمی محمدی، جوانمیر عبداللهی، هانه فرکیش (1389)
سخنرانی
نقد و بررسی منشور شهروندی جوانمیر عبداللهی (1392)
کتاب
دایره المعارف حقوق اساسی کشورها جوانمیر عبداللهی، فرزاد باباخانی (1401)
نسل زدایی فرهنگی معاذ عبدالهی، جوانمیر عبداللهی (1393)
پایان نامه
مبانی و مصادیق عوام گرایی در قوانین کیفری افشین سلحشور، شهرام محمدی، جوانمیر عبداللهی (1394)
پیش گیری وضعی در تعامل با حقوق و آزادی های فردی جواد کمری، شهرام محمدی، جوانمیر عبداللهی (1393)