1403/01/31

جوانمیر عبداللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4561
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی منشور شهروندی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
حقوق شهروندی، حقوق بشر، برابری، آزادی، عدالت
سال 1392
پژوهشگران جوانمیر عبداللهی

چکیده

با گذار از جامعه ی کشاورزی به جامعه ی صنعتی و از نظام ارباب رعیتی به نظام دولت شهروندی و ظهور دولت های مدرن اصطلاحات و عبارات مبتنی بر انسان گرایی و عقل خودانتقاد وارد گفتمان سیاسی و حقوقی شد، برابری، عدالت، آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی از مهمترین دستاوردهای اندیشمندان دوره ی رنسانس بود، حقوق شهورندی بر پایه ی تابعیت و حقوق بشر بر پایه ی انسانیت استوار گشت، برابری افراد در حق تعیین سرنوشت سیاسی و مشارکت برابر آنها در ایجاد نظام سیاسی و حقوقی از مهمترین مولفه های حقوق شهروندی می باشد.