28 آبان 1397
حامد جنيدي جعفري

حامد جنیدی جعفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیمزار بر نیتروژن و ماده آلی خاک در مراتع استان های کرمانشاه و کردستان (مطالعة موردی: حوزة آبخیز لیله، روانسر و رازآور)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی، دیمزار، مرتع، مواد آلی ذره ای.
سال 1392
مجله مرتع-انجمن مرتعداری ایران
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه رحیمی دهچراغی ، رضا عرفان زاده ، حامد جنیدی جعفری

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین اثر تغییر کاربری اراضی از مرتع به دیمزار بر برخی از مهمترین شاخص های کیفی خاک از قبیل نیتروژن و ذخیره ماده آلی ذره ای در دو استان کرمانشاه (حوزه لیله و حوزه روانسر) و کردستان (حوزه رازآور، کلوچه و مروارید) انجام شد. در اواخر بهار 1391 ، با پیمایش صحرایی در هر حوزه یک مرتع و دیمزاری که دقیقا در مجاور آن قرار گرفته بود، به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شد. برای نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی، در هر کاربری، دو ترانسکت صد متری (یک ترانسکت عمود بر جهت شیب و یک ترانسکت در جهت شیب) و در طول هر ترانسکت 10 پلات یک متر مربعی به فواصل 10 متر مستقر شد. در هر کاربری، 4 تکرار و در مجموع مناطق 32 تکرار انتخاب شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت از 0 سانتی متری نمونه های خاک برداشت شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی استیودنت مستقل استفاده - عمق 25 شد. نتایج نشان داد که در مناطق مورد مطالعه تبدیل مرتع به دیمزار دارای تأثیر معنی دار بر ذخایر نیتروژن و کربن اکوسیستم است، اما نوع و شدت تغییرات به نوع گونه کشت شده (گندم یا نخود) بستگی داشت. به طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد که اگر چه تغییر کاربری از مرتع به دیمزار سبب کاهش کیفیت خاک می گردد، اما این اثر منفی را م یتوان با انتخاب نوع کشت تعدیل داد.