1403/03/05
حمید حاصلی

حمید حاصلی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 45645
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری, اتاق 120
تلفن: 087-33662963 (داخلی 4360)

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد موسیقی شناسی ، دانشگاه هنر تهران ، ایران (1393 - 1395)
    عنوان رساله: مطالعه گونه موسیقایی مجلسی در سنندج در بستر مردم شناسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

سخنرانی
اثر بدیع و ارزنده هنری
مستوره حمید حاصلی (1400)
جام گلگون حمید حاصلی (1400)
آلبوم موسیقی حمید حاصلی (1398)
کنسرت دیدار حمید حاصلی (1398)
کنسرت دو نوازی بربط حمید حاصلی (1398)

علایق پژوهشی

  • قوم موسیقی شناسی
  • موسیقی شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • استاد مشاور انجمن علمی موسیقی (1397 - 1398)
  • عضو کمیته مشورتی، پروژه شهر خلاق موسیقی (1398 - ادامه دارد)
  • عضو شورای نظارت، ارزشیابی و صدور پروانه موسیقی استان کردستان (1395 - 1397)
  • رئیس انجمن موسیقی استان کردستان (1395 - 1396)
بیشتر