1403/03/05
هادی امامی

هادی امامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23489521
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای حرفه‌ای آمار ، چمران اهواز ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله: ارزیابی وجود نقاط موثر بر براورد و آزمون فرض ترکیبات خطی پارامترهای مدل های رگرسیون کمترین توان های دوم تعمیم یافته خطی
  • کارشناسی ارشد آمار ، چمران اهواز ، ایران (1385 - 1387)
    عنوان رساله: دگرگونی ساختاری در مدل رگرسیون خطی
  • کارشناسی آمار ، باهنر کرمان ، ایران (1381 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی