1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار جلبکی آب خام تصفیه‌خانه و شبکه توزیع آب شرب شهر بانه در زمان اوج طعم و بوی آب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصفیه‌خانه، شکوفایی جلبکی، ساختار جمعیت، طعم آب، سد سبدلو، بانه
سال 1402
پژوهشگران لیلا پیروزی(دانشجو)، حبیب الله محمدی(استاد راهنما)، عرفان کریمیان(استاد مشاور)

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ساختار جلبکی به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی بروز مشکلات کیفی آب، شامل طعم و بوی نامطبوع در سد مخزنی سبدلو بود. بدین منظور ساختار جلبکی در 9 ماه وچهار ایستگاه شامل ایستگاه تصفیه‌خانه، به‌روژه‌کون، کوییچ و بنی‌رزان در سال 1400 بررسی شد. نتایج نشان داد که در مجموع 7 شاخه (Bacillariophyta، Dinoflagellata، Chlorophyta، Cyanophita، Euglenophyta، Charophyta و Chrysophyta)، 30 خانواده، 36 جنس و گونه شناسایی شد که شاخه‌ها Bacillariophyta و Chlorophyta به ترتیب با 13 گونه (36 درصد) و 12 گونه (33 درصد) بیشترین و شاخه‌های Dinoflagellata, Charophyta با 3 گونه (8 درصد) و شاخه‌های Cyanobacteria، Euglenophyta با 2 گونه (6 درصد) و شاخه‌ی Chrysophyta با 1 گونه (3 درصد) کمترین شاخه‌ را به خود اختصاص داده بودند. طی دوره مطالعه، بیشترین تراکم جمعیت فیتوپلانکتونی با مقدار164572 در تیرماه و کم‌ترین تراکم نیز در بهمن ماه با مقدار 860 عدد در لیتر مشاهده شد. در این مطالعه تغییرات ترکیب و تراکم جلبکی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نمونه‌برداری مشاهده شد. همچنین نتایج تعیین شاخص‌های ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی نیز نشان داد بیشترین و کم‌ترین شاخص شانون به‌ترتیب در خرداد ماه 048/2 در ایستگاه تصفیه‌خانه و در بهمن ماه 34/0در ایستگاه به‌روژه‌کوون به‌دست آمد. بیشترین میزان شاخص غنای مارگالف در فصل تابستان، در تیر ماه 2/1 در ایستگاه تصفیه‌خانه وکمترین مربوط به بهمن ماه در ایستگاه بنی رزان می‌باشد محاسبه گردید. بیشترین مقدار شاخص سیمپسون نیز در بهمن ماه متعلق به ایستگاه بنی‌رزان و کوپیچ که حدود 9/0 وکمترین در تیرماه 5/0 ودر ایستگاه تصفیه خانه محاسبه گردید. علیرغم بدست آوردن اطلاعات مناسبی در خصوص ترکیب جلبکی آب خام تصفیه‌خانه و شبکه توزیع آب شرب شهر بانه، ولی برای یافتن دلایل اصلی طعم و بوی آب شرب شهر بانه باید مطالعه‌ای جامع‌تر با بررسی فاکتورهای بیشتر فیزیک‌وشیمیایی آب انجام داد. بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد که جوامع جلبکی می‌تواند یکی از عوامل اصلی طعم و بوی آب شرب شهر بانه باشد.