1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
آماده سازی و تحلیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی شبکه آب و فاضلاب روستایی: مورد مطالعه شهرستان کامیاران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آب و فاضلاب، فرآیند آماده سازی، GIS، تحلیل های فضایی
سال 1397
مجله اقتصاد فضا و توسعه روستايي
شناسه DOI
پژوهشگران کیومرث حبیبی ، هوشمند علیزاده ، کیومرث ایراندوست ، مهدی سعیدی

چکیده

بررسی و تنظیم رابطه متقابل انسان، محیط و عملکرد فضا از رویکردهای مهم برنامه ریزی منطقه ای به شمار می آید. در فرآیند برنامه ریزی برای تحقق مطلوب اهداف مختلف، لازم است از ابزارهای نوین استفاده شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک فناوری پرکاربرد در زمینه های گوناگون کارایی دارد. سکونتگاه های روستایی تأثیرات متنوعی در اقتصاد ناحیه، منطقه و کشور دارند. وجود زیرساخت های خدماتی مانند شبکه توزیع آب و فاضلاب در سطح روستا و شهرستان، یکی از عامل هایی است که پایداری اقتصادی و تداوم سکونت در روستا را تضمین می نماید. در اکثر نقاط روستایی کشور زیرساخت مطلوب مربوط به شبکه توزیع آب، برنامه ریزی نشده است که این مسئله دلایل متعددی دارد. عدم وجود پایگاه اطلاعات جغرافیایی یکی از این دلایل می باشد. مقاله پیش رو از نوع کاربردی است و با روش آمیخته (کمی-کیفی) و مطالعه موردی، به منظور ارائه مراحل ایجاد پایگاه داده لازم برای شبکه توزیع آب و فاضلاب در روستاهای شهرستان کامیاران انجام شده است. برنامه ریزی مناسب شبکه توزیع آب تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و ... دارد. ایجاد شبکه مذکور برای روستاهای شهرستان کامیاران نیازمند آماده سازی و تحلیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی می-باشد. در این مقاله فرآیند ایجاد پایگاه داده و تحلیل آن در چهار مرحله اصلی صورت گرفته که عبارت اند از: 1- شناخت وضع موجود و لایه های اطلاعاتی در دسترس. 2- سازماندهی لایه های اطلاعاتی موجود و تهیه لایه های مورد نیاز. 3- بهنگام سازی و ترسیم شبکه. 4- پردازش و تحلیل های مکانی و خروجی گرفتن از پایگاه. در هر مرحله با توجه به لایه-های اطلاعاتی موجود اقدامات لازم جهت ایجاد پایگاه داده در دستور کار قرار گرفته است. در فرآیند انواع برنامه ریزی های کوچک و بزرگ مقیاس روستایی، تحلیل های مکانی و توصیفی مختلف مانند بیان و کنترل وضع موجود، تبیین الگوی پراکنش و توزیع فضایی پدیده ها، تحلیل لکه های داغ و سرد پارامترهای پایگاه داده، میانگین مرکزی وزنی عوارض لازم است، انجام شود تا مدیریت روستایی شهرستان به صورت مطلوب تحقق پیدا کند.