1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات طرح های توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
طرح های توسعه شهری، تجدّدطلبی، نوگرایی، الگوهای غربی، طرح راهبردی ساختاری
سال 1390
مجله مطالعات شهر ايراني اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران کیومرث حبیبی ، مصطفی بهزاد فر ، ابوالفضل مشکینی ، هوشمند علیزاده ، وحید محکی

چکیده

ارزیابی اثرات طرح های توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی