1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
نیمرخ شهر سنندج
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
نیمرخ شهر سنندج
سال 1398
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، کیومرث حبیبی ، کسری آشوری

چکیده

نیمرخ شهرهای کُردنِشین شامل مطالعه بر نیمرخ 11 شهر مناطق کردنشین ایران است در مطالعات مرتبط با شهرهای کشور به سکونتگاههای مناطق مرکزی ایران بیشترین توجه شده و در مطالعات موردی مرتبط با غرب کشور نیز به صورت عمده به مفهومی تحت عنوان شهرهای کُردنشین پرداخته نشده است. این مطالعات و پیش زمینه تاریخی طولانی قرارگیری شهرهای کُردنشین در امتداد بستر جغرافیایی رشته کوههای زا گرس، به عنوان حایلی مابین دو نگرش فلسفی شرق و غرب، انگیزه اصلی انجام تحقیقی با عنوان دانشنامۀ شهرهای کُردنشین با تأ کید بر سه شهر اصلی بزرگ کُردنشین کرمانشاه، سنندج و ایلام در پژوهشکده کُردستانشناسی را شکل داده است.