1403/01/31
فخرالدین معروفی نقدهی

فخرالدین معروفی نقدهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36864073200
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی (1375 - 1378)
    عنوان رساله: Implication of productivity link wage system in selected industries from 1986 to 1996
بیشتر

دروس

کارشناسی ارشد

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تبیین تجارت الکترونیک در کارکرد مدیریت ارتباط با مشتری مهرداد رحیمیان، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی (1401)
بررسی بین طبقه ای نگرش مصرف کنندگان استان کرمانشاه در خصوص محصولات چینی خبات نسائی، نگار بساطی، فخرالدین معروفی نقدهی (1401)
اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکتهای بیمه فخرالدین معروفی نقدهی، آرمان احمدی زاد، بهروز مرادی، حیدر محمدی (1399)
مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی رضا مینایی، فرشید نمامیان، فخرالدین معروفی نقدهی، علیرضا مرادی (1398)
Identifying and Ranking the Components and Dimensions of E-Commerce Using the Meta-Synthesis Approach Mehrdad Rahimian, Farshid Namamian, Fakhraddin Maroofi, Alireza Moradi (2019)
تاب آوری فروشندگان بنگاه های کسب و کار سهیلا حیدری، فخرالدین معروفی نقدهی، آرمان احمدی زاد (1396)
The Impacts of Technology and Develop Customers’ Experiences on Customer Participation Fakhraddin Maroofi, seyyed arman rastad, Behrouz moradi (2016)
Examination of the Role of Factors Influencing the Acceptance of E-banking Fakhraddin Maroofi, Hadi Nouri, Zahra Khosh Iman (2015)
Examining the role of information and communication technology to improve job satisfaction Fakhraddin Maroofi, sayyed arman rastad, moslem amjadi (2015)
Supplementary effects of networks and clusters on firm innovation Fakhraddin Maroofi, Nasrin gholamizadeh (2015)
درک و شناخت گونه های «سؤ رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی، سمیه نوری (1392)
Factors Affecting Customer Loyalty of Using Internet Banking in Iran Fakhraddin Maroofi, Mohammad NazariPour (2012)
Links Between Organizational Culture and Six Sigma Practices Fakhraddin Maroofi, Mohammad NazariPour, Shahoo MAAZNEZHAD (2012)
Investigating the Service Brand, Customers Value and its Perspective stomers Value and its Perspective Fakhraddin Maroofi, Mohammad NazariPour, Shahoo MAAZNEZHAD (2012)
Strategic Information Systems Arrangement: (Business Strategy of IS/IT Arrangement) Fakhraddin Maroofi, Mohammad NazariPour, Mohabbat Bayzidnejad (2012)
Strategic Information Systems Arrangement: (Business Strategy of IS/IT Arrangement) Fakhraddin Maroofi, Mohabbat Bayzidnejad, Mohammad NazariPour (2012)
CULTURE, EMPLOYEE WORK RESULT AND PERFORMANCE: ANALYSIS OF IRANIAN SOFTWARE FIRMS Fakhraddin Maroofi, Jamal Mohammadi, Sayed Mohammad Moosavi Jad (2012)
The Investigation of Web-Based Accounting and Its Effects on Financial Report 8abak Jamshidinavid, Mojtaba Chavoshani, Fakhraddin Maroofi (2012)
Observation of organizational change in the hotel industry Fakhraddin Maroofi, Mohammad NazariPour (2012)
تأثیر نقش آژانس های ترویج سرمایه گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی فخرالدین معروفی نقدهی، شیرزاد خوانچه سپهر، فرزاد صادقی (1390)
Impact of enterprise resource planning systems on company performance and management control systems Fakhraddin Maroofi, Mohammad ali Kyani, Mohammad NazariPour (2012)
تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمای هگذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی فخرالدین معروفی نقدهی، شیرزاد خوانچه سپهر، فرزاد صادقی (1390)
Network structure and network effects and consumer interaction in mobile telecommunications among students Fakhraddin Maroofi, Farzad Sadeghi, Amin Maojodi, Omid HabibiNezhad (2011)
مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام های مدیریت رسانه) شیرزاد خوانچه سپهر، عرفان ناصری، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظامهای مدیریت رسانه) شیرزاد خوانچه سپهر، عرفان ناصری، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
the impact of enterprise systems on corporate performance Fakhraddin Maroofi, Farzad Sadeghi, Amin Maojodi (2011)
Adaptive selling behavior in Iran automobile sales representatives Fakhraddin Maroofi, Farzad Sadeghi, Jahangir Mirzavandi, Davood Fatehi (2011)
The measurement of job performance and its impact on effectiveness Fakhraddin Maroofi, Farzad Navidiniya (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کارآفرینی مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک حیدر محمدی، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد، خدیجه کریمی (1396)
تأثیر ریسک بر رضایت مشتریان در تمایل آنها به پذیرش کالاهای لوکس سید محمد موسوی جد، محمد سروریان، فخرالدین معروفی نقدهی (1396)
ارائه روش هایی برای ارزیابی اثر بخشی کمپین های تبلیغاتی آرمان احمدی زاد، فخرالدین معروفی نقدهی، نادیا شبرند (1396)
اثر مداخله ارگونومی برکاهش درد گردن پرسنل پرستاری بیمارستان توحید سنندج فخرالدین معروفی نقدهی، عادل صلواتی، جلیل مارابی (1394)
بررسی رابطه بین نیروهای رقابتی و عملکرد سازمانی (شرکت های تولید کننده مواد غذایی سنندج) رزگار قهرمانی، خالد احمدزاده، فخرالدین معروفی نقدهی (1394)
تاثیرات شبکه های ماهواره ای بر هویت فرهنگی ملی و قومی و راهکارهای رسانه ای مقابله با آن شیرزاد خوانچه سپهر، عرفان ناصری، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
کتاب
Organizational Learning and Innovation: Organizational Learning Fakhraddin Maroofi, Fatemeh Kahrarian (2015)
Value and Risk in Business to Business E-Banking Fakhraddin Maroofi, Khodadad Kalhor (2015)
مبانی کسب و کار و کار افرینی فخرالدین معروفی نقدهی (1389)
مدیریت بحران فخرالدین معروفی نقدهی (1386)
اصول اساسی مدیریت استراتژیک فخرالدین معروفی نقدهی (1385)
بازاریابی فخرالدین معروفی نقدهی (1385)
نظارت و ارزیابی فخرالدین معروفی نقدهی (1385)
بازاریابی فخرالدین معروفی نقدهی (1385)
محیط رقابتی تجاری فخرالدین معروفی نقدهی (1384)
منابع انسانی فخرالدین معروفی نقدهی (1384)
کسب و کار فخرالدین معروفی نقدهی (1384)
رفتار سازمانی فخرالدین معروفی نقدهی (1383)
مدیریت قرن بیست و یکم فخرالدین معروفی نقدهی، عزیز سلیمان زاده (1383)
اصول اساسی مدیریت استراتژیک فخرالدین معروفی نقدهی (1382)
مدیریت کاربرد استراتژی فخرالدین معروفی نقدهی (1381)
پایان نامه
طراحی مدل مدیریت استعدادها در کردستان عراق(دانشگاه های سلیمانی) احسان یاسین محمد امین، فخرالدین معروفی نقدهی (1398)
تاثیر اقدامات بازاریابی آژانس های مسافرتی بر توسعه گردشگری در استان کردستان ایوب راموز، فخرالدین معروفی نقدهی، آرمان احمدی زاد (1397)
عوامل اثرگذار بر رفتار خرید خرده فروشان شهرستان سنندج زهرا امینی، فخرالدین معروفی نقدهی، پرویز کفچه (1396)
بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر وفاداری به برند با توجه به متغیر میانجی هویت برند کیوان احمدیان، پرویز کفچه، فخرالدین معروفی نقدهی (1396)
بررسی اثر بازارگرایی نیروی فروش بر خلاقیت، پیاده سازی نوآوری و عملکرد آن سید آرمان راستاد، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد (1396)
تأثیر بازاریابی حسی بر تصمیم گیری مشتریان در سازمان های خدماتی شهر همدان ستایش وندایی، پرویز کفچه، فخرالدین معروفی نقدهی (1396)
ارائه مدل بهبود بهره وری منابع انسانی با رویکرد اینده پژوهی(مطالعه موردی واحد های دانشگاه ازاد اسلامی) سید حمید مهدیون، جمشید تقسیمی، فخرالدین معروفی نقدهی، ایرج سلطانی (1396)
مدل دوبعدی اعتماد، ارزش درک شده و وفاداری مشتریان در بخش بیمه استان کردستان بهروز مرادی، فخرالدین معروفی نقدهی، آرمان احمدی زاد (1396)
تأثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی بوکان فرزاد قلعه کوهی، پرویز کفچه، فخرالدین معروفی نقدهی (1395)
شناسایی عوامل موثر در شکست فعالیت های نوآوری در کسب و کارهای استان کرمانشاه مراد نظری بانیارانی، فخرالدین معروفی نقدهی، پرویز کفچه (1395)
بررسی تاثیر اعتماد و رضایت مشتریان بر قصد خرید انلاین فاطمه اسدی، فخرالدین معروفی نقدهی، سید محمد موسوی جد (1395)
بررسی تاثیر قابلیتهای سازمانی بر بازسازی مدل کسب و کار شهرام دین دوست ینگجه، پرویز کفچه، فخرالدین معروفی نقدهی (1395)
بررسی ساختار تولید و هزینه محصولات عمده زراعی قروه و دهگلان فرهاد فعله گری، فخرالدین معروفی نقدهی، حامد قادرزاده (1392)
بررسی درک و نگرش کارکنان دانشگاه کردستان از پدیده ناهنجاری سازمانی سمیه نوری، ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
بررسی نقش بانکداری الکترونیک در آمد خدمات الکترونیک ژیلا اصلانی، محمد نظری پور، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارزیابی درونی گروه مدیریت جمال سلیمی، فخرالدین معروفی نقدهی (1394)
بررسی عوامل مستعدکننده مصرف موادمخدردرافراد متاهل استان کردستان فخرالدین معروفی نقدهی، شیرزاد خوانچه سپهر (1393)
بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر نوظهور در استان کردستان فخرالدین معروفی نقدهی، شیرزاد خوانچه سپهر (1393)
ارزیابی نظام مدیریت پروژه بر اساس اصول ساخت و ساز ناب فخرالدین معروفی نقدهی، سمیرا دهقانی (1391)
نقش صنایع کوچک در توسعه صادرات فخرالدین معروفی نقدهی، شاهرخ اسمعیلی، محمد صدیق محمدی، کمال کمالی (1384)
صنایع کوچک و نقش ان در فرایند توسعه صنعتی استان کردستان فخرالدین معروفی نقدهی، جمیل بهرامی، محمد صدیق محمدی (1383)

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1381 - 1385)
بیشتر