1403/01/27
احسان جعفری ندوشن

احسان جعفری ندوشن

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0003-4013-5527
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
نشانی: بیجار. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی سازه های هیدرولیکی و مهندسی آب ، سمنان ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: مدل سازی انتقال رسوبات غیرچسبنده به روش نیمه ضمنی ذرات متحرک (MPS)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Ensemble models with uncertainty analysis for multi-day ahead forecasting of chlorophyll a concentration in coastal waters Shahaboddin Shamshirband, Ehsan Jafari Nodoushan, Jason E Adolf, Azizah Abdul Manaf, Amir Mosavi, Kwok Wing Chau (2018)
A multiphase meshfree particle method for continuum-based modeling of dry and submerged granular flows Ehsan Jafari Nodoushan, Ahmad Shakibaeinia, Khossrow Hosseini (2018)
Performance comparison of four turbulence models for modeling of secondary flow cells in simple trapezoidal channels Mohanna Tajnesaie, Ehsan Jafari Nodoushan, Reza Barati, Mehdi Azhdary Moghadam (2018)
Toward multi-day-ahead forecasting of suspended sediment concentration using ensemble models Mohamad Javad Alizadeh, Ehsan Jafari Nodoushan, Naghi Kalarestaghi, Kwok Wing Chau (2017)
Meshless particle modelling of free surface flow over spillways Ehsan Jafari Nodoushan, Khossrow Hosseini, Ahmad Shakibaeinia, Seyed-Farhad Mousavi (2016)
Optimal design of labyrinth spillways using meta-heuristic algorithms Khossrow Hosseini, Ehsan Jafari Nodoushan, Reza Barati, Hossein Shahheydari (2016)
Discharge coefficient and energy dissipation over stepped spillway under skimming flow regime Hossein Shahheydari, Ehsan Jafari Nodoushan, Reza Barati, Mehdi Azhdary Moghadam (2015)
سخنرانی

علایق پژوهشی

  • روش های لاگرانژی
  • جریان دوفازی
  • سازه های هیدرولیکی
  • انتقال رسوب
  • هیدرولیک محاسباتی و دینامیک سیالات
بیشتر