1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آلبومین و زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم بز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
زرده تخم مرغ، آلبومین، منی، بزمرخز
سال 1387
پژوهشگران عباس فرشاد ، فردین عمیدی ، آرمین توحیدی ، کبری سید عقیلی ، عباس کوهی خور

چکیده

چکیده در بخش فایل ضمیمه می باشد