1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
فیزیولوژی، دام
سال 1386
مجله فصلنامه نظام مهندسي كشاورزي كشور
شناسه DOI
پژوهشگران عباس فرشاد ، بهروز خلیلی ، پریسا فاضلی

چکیده

چکیده در بخش سند فایل موجود است.