1403/03/05

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مواد تشکیل دهنده رقیق کننده هادر انجماد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
حفاظت کننده ها
سال 1383
مجله رويش پايدار
شناسه DOI
پژوهشگران عباس فرشاد

چکیده

کیده در بخش سند فایل موجود است.