1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه اخلاق کسب و کار در موفقیت تجاری شرکت ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اخلاق کسب و کار، کسب و کار، موفقیت تجاری، شرکت های تجاری
سال 1393
پژوهشگران آرمان احمدی زاد ، سامان مهدوی

چکیده

در سال های اخیر اخلاق کسب و کار بطور گسترده ای بعنوان یک عنصر مهم در موفقیت کسب و کار شناخته شده است. در این مقاله ما به بررسی مفاهیم اخلاق کسب و کار، موفقیت کسب و کار و تئوری ها پرداخته و به منظور تحقق اهداف مطالعه، مقاله ها و نشریات معتبری را در زمینه اخلاق کسب و کار مورد بررسی قرار داده ایم. این مقاله تعریفی از اخلاق کسب و کار ارایه داده و نقش آن را در موفقیت کسب و کار تشریح می کند. در نهایت پیشنهاداتی برای اقدامات اخلاقی ارایه شده است که برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد ارزش کرده و به موفقیت هرچه بیشتر تصویر نام تجاری و شهرت شرکت ها، مزیت رقابتی و بهروه وری کمک می کند.