1403/01/31

حامد قادرمزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45644
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی