28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و توصیف فرایند نرم شدگی در زبان کردی (گویش کلهری)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نرم شدگی، حاشیه ی هجایی، توالی رسایی، نظریه ی بهینگی
پژوهشگران محمد زمانی ، ابراهیم بدخشان

چکیده

یکی از فرایند های رایج در گویش کردی کلهری فرایند نرم شدگی است این فرایند در گویش کلهری هنگامی رخ می دهد که در خوشه های همخوانی پایانه ی هجا محدودیت حاشیه ی هجایی رعایت نشده باشد. در این تحقیق با استفاده از نظریه ی بهینگی نشان داده خواهد شد که محدودیت رعایت توالی رسایی در خوشه های همخوانی نمی تواند عامل تحریک فرایند نرم شدگی در خوشه های همخوانی پایانه ی هجا در گویش کلهری باشد و این محرک را باید محدودیت حاشیه ی هجایی دانست. همچنین استدلال می شود که اولویت دادن به محدودیت حاشیه ی هجایی در این گویش باعث می شود با وجود ارضاء نشدن محدودیت توالی رسایی، فرایند نرم شدگی نسبت به فرایند های حذف و اضافه فرایند بهینه تری قلمداد شود.