28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر دوزبانگی بر انتخاب پیش نمونه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی زنجان و قزوین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دوزبانگی، پیش نمونه، مقوله بندی، معنی شناسی شناختی
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، ناصر عباسی

چکیده

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب کلی معنی شناسی شناختی به بررسی انتخاب ده پیش نمونه از سوی دانش اموزان دوزبانه و تک زبانه در استان های زنجان و قزوین پرداخته شود.این تحقیق از نوع کاربردی و به روش میدانی بوده و ازپرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده می شود. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان خدابنده وقزوین تشکیل می دهند و از روش تصادفی خوشه ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. این پژوهش بر آن است که تاثیر دوزبانگی بر انتخاب پیش نمونه های مورد بحث را بررسی نماید تا برنامه ریزان درسی را در شناخت هر چه بهتر سازمان بندی مقوله های شناختی دانش آموزان یاری نماید.