28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
واژه چیست؟
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
واژه - صرف- زایایی
پژوهشگران ابراهیم بدخشان

چکیده

یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین پرسش ها در صرف، تعیین و توصیف واژه است. اسپسنسر (1991: 40-48) واژه را بر اساس معیارهای معنایی، آوایی، نحوی و معنیِ واژگانی شده تعریف می کند. این معیارها به اختصار عبارتند از: معیار معنایی معیار نحوی معیارآوایی معیارمعنای واژگانی شده :