28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ تخصصی زبانشناسی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فرهنگ- زبانشناسی
پژوهشگران ابراهیم بدخشان

چکیده

تهیۀ فرهنگ تخصصی زبان شناسی با استفاده از اصول نوین فرهنگ نویسی.