03 اسفند 1396
سيروان بابائي

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / .
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ های مختلف جو دره (H. spontaneum) به علف کش سولفوسولفورون و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علفکش
 • کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز (دانشگاه تهران) ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum Mill)
 • کارشناسی علوم باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیولوژی و کاربرد علفکش ها
 • بیولوژی و مدیریت علف های هرز
 • گیاهان انگلی
 • گیاهان مهاجم
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی (1396) مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره (Horedeum spontaneum) با استفاده از نشانگر SSR دانش علف های هرز ایران: 12; 107-119
2
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی (1393) تاثیر افزودنی های مختلف در افزایش کارایی علف کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم دانش علف های هرز ایران: 10; 121-132
3
Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Sirwan Babaei, Hamid Rahimian Mashhadi (2014) Weed seed bank as affected by crop rotation and disturbance Crop Protection: 64; 1-6
4
5
اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، حمید ساسانفر، سیروان بابائی، پرویز شیمی، مهدی منتظری، مهدی مین باشی معینی، محمدرضا موسوی، جاوید قرخلو، فریبا میقانی، محمد عبداللهیان نوقابی، اکبر مرادی، مهدی راستگو (1392) بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388. دانش علف های هرز ایران: 9; 1-13
6
AbdolRahman Rahimi, Sirwan Babaei, Kambiz Mashayekhi, Asad Rokhzadi, Sheno Amini (2013) Anthocyanin content of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves as affected by salicylic acid and nutrients application International Journal of Agriculture and Biosciences: 3; 141-145
7
سیروان بابائی، حسن علیزاده، ایرج نصرتی، مرجان دیانت، زهرا فرخی (1390) تاثیر اللوپاتیک عصاره چاودار زراعی (Secale cereale L.) روی مؤلفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 42:3; 475-483
8
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
9
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
10
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1388) تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). دانش علف های هرز ایران: 5; 43-54
11
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1387) مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کود شیمیایی در گوجه فرنگی ( Solanum lycopersicom L.) دانش علف های هرز ایران: 4; 79-89
مقاله ارائه‌شده
1
Kirsten S. Tørresen, Jevgenija Necajeva, Josef Soukup, Peter Kryger Jensen, Friederike de Mol, Garifalia Economou, Alireza Taab, Sirwan Babaei, Anna Bochenek, Agnieszka Synowiec, Ewa Jakubiak, Ahmet Uludag, Alistair Murdoch, Aritz Royo-Esnal (2017) Emergence and phenological development of Avena fatua The 5th International Symposium "Weeds and Invasive Plants", Chios, Greece, Chios
2
هاوری کیانی، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی (1396) ارزیابی کارایی علف کش های جدید در مزارع گندم آبی کردستان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
3
هاوری کیانی، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، محمد جواد زارع (1396) تاثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس بر جوانه زنی بذور جو، چاودار و جغجغک هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
4
فرهاد رازیان، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396) بررسی کارایی گلوفوسینیت آمونیوم، پندیمتالین و متریبوزین بر روی کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی کردستان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
5
یحیی نظری، ایرج طهماسبی، سیروان بابائی، هاوری کیانی (1396) مقایسه مالچ های مختلف روی کنترل علف های هرز سیب زمینی هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، گرگان
6
حسین حاجی آبایی، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1392) بررسی پاسخ رشدی گیاهان زراعی (نخود، کلزا، ذرت و گندم) و چند علف هرز به پاشش عصاره اندام هوایی دو گونه گیاه مرزه (Satureja spp). پنجمین همایش ملی حبوبات ایران، ایران، کرج
7
Sirwan Babaei, Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Hamid Rahimian Mashhadi (2013) Weed seed bank as affected by weed and crop management Novel and sustainable weed management in arid and semi-arid agro ecosystems and weed mapping workshop of the EWRS, Greece., Chania, Crete
8
بیژن یعقوبی، سیروان بابائی (1392) ارزیابی کارایی علف کش کوئین کلوراک در شالیزار پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
9
پرشنگ حسینی، هویزه کریمی، سیروان بابائی، حمید رحمیان مشهدی (1392) تاثیر تناوب زراعی روی غنای گونه ای بانک بذر علف های هرز پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
10
جبار پرتوی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، سیروان بابائی (1392) مقایسه تاثیر متفاوت نوع تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
11
شهرام شفیعی، حسین مقدم، سیروان بابائی، حسن علیزاده (1392) بررسی کارآیی علفکش های پیش رویشی و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، کرج
12
سیروان بابائی، مالک یزدانی، مریم رضایی، حسن علیزاده (1390) بررسی علف هرز گندم یونانی، Triticum boeoticum Boiss. و امکان کنترل آن با چند علفکش در مراحل مختلف رشدی چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
13
سیروان بابائی، مصطفی اویسی، محمد فرهنگ فر، مالک یزدانی، حسن علیزاده (1390) آیا کودها نسبت اندام هوایی به ریشه را در گوجه فرنگی آلوده به گل جالیز تغییر می دهند؟ چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
14
ایرج نصرتی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، سیروان بابائی (1390) بررسی کارایی برخی مواد افزودنی در رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلیفوزیت و آمیخته علف کشی توفور دی+ ام سی پی آ در کنترل شیرین بیان. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، ایران، اهواز
15
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1389) بررسی اثر چند کود در کاهش خسارت گل جالیز در گوجه فرنگی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

دانشگاه كردستان