02 مهر 1396
سيروان بابائي

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / .
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم علف های هرز (دانشگاه تهران) (1389 - 1393)
  عنوان رساله: مطالعه تفاوت ژنتیکی و واکنش اکوتیپ های مختلف جو دره (H. spontaneum) به علف کش سولفوسولفورون و مکانیسم تفاوت در حساسیت به این علفکش
 • کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز (دانشگاه تهران) (1386 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: مدیریت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) با استفاده از کود و گیاهان تله در گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum Mill)
 • کارشناسی علوم باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیولوژی و کاربرد علفکش ها
 • بیولوژی و مدیریت علف های هرز
 • گیاهان انگلی
 • گیاهان مهاجم
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی (1396) مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره (Horedeum spontaneum) با استفاده از نشانگر SSR دانش علف های هرز ایران: 12; 107-119
2
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی (1393) تاثیر افزودنی های مختلف در افزایش کارایی علف کش سولفوسولفورون در کنترل علف هرز جودره در مزارع گندم دانش علف های هرز ایران: 10; 121-132
3
Persheng Hoseini, Hoveizeh Karimi, Sirwan Babaei, Hamid Rahimian Mashhadi (2014) Weed seed bank as affected by crop rotation and disturbance Crop Protection: 64; 1-6
4
5
اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، حسن علیزاده، حمید رحمیان مشهدی، حمید ساسانفر، سیروان بابائی، پرویز شیمی، مهدی منتظری، مهدی مین باشی معینی، محمدرضا موسوی، جاوید قرخلو، فریبا میقانی، محمد عبداللهیان نوقابی، اکبر مرادی، مهدی راستگو (1392) بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388. دانش علف های هرز ایران: 9; 1-13
6
AbdolRahman Rahimi, Sirwan Babaei, Kambiz Mashayekhi, Asad Rokhzadi, Sheno Amini (2013) Anthocyanin content of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves as affected by salicylic acid and nutrients application International Journal of Agriculture and Biosciences: 3; 141-145
7
سیروان بابائی، حسن علیزاده، ایرج نصرتی، مرجان دیانت، زهرا فرخی (1390) تاثیر اللوپاتیک عصاره چاودار زراعی (Secale cereale L.) روی مؤلفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 42:3; 475-483
8
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
9
Sirwan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammadreza Jahansouz, Hamid Rahimian Mashhadi, Mehdi Minbashi Moeini (2010) Management of Phelipanche aegyptiaca Pomel. using trap crops in rotation with tomato (Solanum lycopersicom L.). Australian Journal of Crop Science: 4; 437-442
10
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1388) تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). دانش علف های هرز ایران: 5; 43-54
11
سیروان بابائی، حسن علیزاده، محمدرضا جهانسوز، حمید رحمیان مشهدی، مهدی مین باشی معینی (1387) مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کود شیمیایی در گوجه فرنگی ( Solanum lycopersicom L.) دانش علف های هرز ایران: 4; 79-89
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

  دانشگاه كردستان دانشگاه كردستان دانشگاه كردستان