عقد تفاهم نامه مابین دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم کاربردی ساحل غربی آلمان

دوشنبه / 10 مهر 1396

تفاهم نامه مابین دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم کاربردی ساحل غربی آلمان به امضاء رسید.

عقد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه تکنولوژی برلین و دانشگاه کردستان

یکشنبه / 02 مهر 1396

تفاهم نامه همکاری های تحقیقاتی فی مابین دانشگاه تکنولوژی برلین و دانشگاه کردستان منعقد گردید.

عقد تفاهم نامه فی مابین دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک و دانشگاه کردستان

سه‌شنبه / 14 شهریور 1396

تفاهم نامه همکاری های تحقیقاتی و تبادل دانشجو و هیأت علمی فی مابین دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک و دانشگاه کردستان منعقد گردید.

بایگانی خبرها