گزارش وزارت علوم از وضعیت علم، پژوهش و فناوری در کشور

دوشنبه / 01 آذر 1395

روابط عمومی وزارت علوم، آخرین گزارش وضعیت علم، پژوهش و فناوری در کشور را منتشر کرد.

کسب مرجعیت علمی

دوشنبه / 01 آذر 1395

در حال حاضر در سطح کشور الگوی مسلط، میزان تولیدات علمی یا به عبارت دیگر تعداد مدارک علمی منتشر شده در مجلات بین المللی است.

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای کیفیت پژوهش با هدف کسب مرجعیت علمی

دوشنبه / 01 آذر 1395

کارگاه آموزشی «راه کارهای کسب مرجعیت علمی و ارتقای کیفیت پژوهش در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی کشور» با هدف کمک به کسب مرجعیت علمی ایران در منطقه و جهان در روز چهارشنبه مورخ 26 آبان برگزار شد.

برگزیده شدن طرح عضو هیات علمی دانشگاه در جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس

چهارشنبه / 19 آبان 1395

طرح جناب آقای دکتر هیوا گل پیرا عضو هیات علمی دانشگاه در جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش زاگرس به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

راهنمای تکمیل صفحه شخصی اساتید ا ز طریق سامانه پژوهشی دانشگاه

جمعه / 14 آبان 1395

راهنمای تکمیل صفحه شخصی اساتید ا ز طریق سامانه پژوهشی دانشگاه منتشر شد.

راه اندازی سامانه صفحه شخصی اساتید

پنجشنبه / 13 آبان 1395

به اطلاع اساتید محترم می رساند که سامانه صفحه شخصی اساتید راه اندازی شده است.

عناوین اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سال 1395

شنبه / 10 مهر 1395

عناوین اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سال 1395 اعلام گردید.

بایگانی خبرها