1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
صفات خداوند بین حقیقت و مجاز از منظر تفسیر کلامی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تحلیل ادبی، آیات صفات، حقیقت و مجاز، مبانی کلامی.
سال 1392
مجله ادب عربي
شناسه DOI
پژوهشگران وریا حفیدی

چکیده

سرآغاز دین، معرفت خداوند است که اوصافش به کامل ترین شیوه در قرآن بیان شده است. قرآن نیز به عنوان اصلی ترین منبع معرفت شناختی دینی مورد قبول همه مسلمانان است. تلاش برای ارائه قواعد و ضوابط تفسیر کلام خداوند، سبب تدوین علوم ادبی در زبان عربی گردید؛ تا مفسران این علوم را اساس و مبنای تفسیر آیات قرآن قرار دهند. مکاتب کلامی و متکلمان در مقام اثبات آراء گوناگون به اصول ادبی استناد نموده و از آیات واحد عقاید مختلفی را استنباط می کنند، به گونه ای که با مبانی فکری آنها سازگار باشد. در تحلیل ادبی آیات صفات خداوند، دیدگاه های مختلفی همچون حمل بر حقیقت یا مجاز، کنایه، مشاکله، حذف و ... وجود دارد که مقایسه تحلیل های ادبی مفسران با گرایش های فکری آنان می تواند بیانگر میزان پایبندی آنها به مبانی فکریشان باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر پیش فرض های کلامی مفسّران در تحلیل ادبی آیات صفات پرداخته است.