1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزه های تربیتی در قصص قرآنی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
قصص قرآن، تهذیب، عبرت، تربیت.
سال 1402
پژوهشگران وریا حفیدی

چکیده

بخش قابل توجهی از آیات قرآنی به بیان قصص و سرگذشت پیشینان اختصاص دارد که اخبار از گذشته توسط پیامبری امی، از دلایل صدق نبوت ایشان می باشد. امروزه توجه مناسبی به باستان شناسی قصص قرآنی و بازخوانی تاریخی این قصص انجام شده و بدیهی است نیاز به پژوهشهای گسترده تر در این زمینه همچنان وجود دارد. با این وصف، در آیات مختلف به عبرت بودن و لزوم پند پذیری از قصص اشاره شده است که هدف اصلی داستانهای قرآنی را اهداف تربیتی ان عنوان کرده است. در این راستا با نگاه به سرگذشت آدم و داستان خلقت، مشخص می شود که هدف از ذکر این داستان در آیات نخستین سوره بقره به که متناسب با آغاز قرآن است، بیان هدف کلی خلقت مردان و زنان و آزمایش و ابتلای انها در حیات دنیوی است. همچنانکه هدف از بیان داستان حضرت یوسف بیان عاقبت صبر و تقوی ایشان است و این اهداف غالبا در کنار آیات لغوی، نحوی و تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که بازبینی و بازخوانی آیات قصص با نگاه تربیتی که اهداف اصلی قرآن و نزول آیات است امری ضروری به نظر می رسد. در گفتار حاضر به بازخوانی پاره ای از قصص قرآنی و بیان اهداف تربیتی آن پرداخته شده است