1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی همزیستی مسالمت آمیز در احادیث نبوی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
همزیستی مسالمت آمیز، سنت پیامبر(ص)، تسامح، نوع‌دوستی، مصالحه
سال 1400
پژوهشگران عبدالحسیب مصطفی حسینی البرزنجی(دانشجو)، وریا حفیدی(استاد راهنما)

چکیده

اسلام بر اصل همزیستی مسالمت آمیز بین مردم تأکید فراوان دارد و آیات و احادیث صحیحی در این در این زمینه بیان شده است و در فقه اسلامی نیز پژوهش‌های مختلف و متعددی در این زمینه صورت گرفته است. از اولین و اساسی‌ترین بنیانهای نظام تفکر اسلامی، نگرش عام به مبادی انسان‌دوستانه و اهتمام جدی به اقلیت‌های دینی و مردم غیرمسلمان است و اساس زندگی اجتمای در جامعه اسلامی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و تضمین حقوق همه افراد جامعه بنا شده است. پژوهش حاضر به بررسی مفهوم همزیستی مسالمت آمیز پرداخته و با استناد به آیات واحادیث و شواهد تاریخی به سعی در تبیین این مفهوم در جامعه اسلامی پرداخته است. همچنین با استناد به آراء فقها و دانشمندان مسلمان در زمینه همزیستی مسالمت آمیز در فقه اسلامی به تبیین جایگاه این مفهوم در داخل جامعه اسلامی با همدیگر و با پیروان دیگر ادیان و با سایر کشورهای دور و نزدیک پرداخته است. این پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسی همزیستی مسالمت آمیز، به بررسی مفهوم اختلاف و ضوابط اختلاف و بررسی مشکلات و چالش‌هایی که در راستای تحقق همزیستی مسالمت آمیز با آن روبرو هستیم، پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر بیان روش‌های همزیستی مسالمت آمیز دراسلام و نگاه وسیع آن به پذیرش اختلاف و تنوع و تبیین دیدگاه اسلام مبتنی بر از بین بردن هر گونه تندی و خشونت در برخورد با دیگران است و با بررسی موردی احکام اسلامی اهمیت پژوهش در حوزه نگرش وسیع اسلام در حوزه تسامح و پذیرش همدیگر و نوع‌دوستی پرداخته و لزوم برخورد علمی با نگرش‌هایی که از سوی نهادهای اسلام ستیز یا احزاب داخلی با اهداف خاص سیاسی و یا ملی‌گرایی، ترویج خشونت و برخوردهای ناصحیح را به اسلام نسبت می‌دهند را بیان نموده است. از دیگر اهداف پژوهش حاضر نقد شبهات مستقیم یاغیرمستقیم است که سبب آشفتگی داخلی جامعه اسلامی، تصحیح برخی از مفاهم و بیان راهکارهای تحقق همزیستی مسالمت آمیز و تأکید بر نگرش عمیق بر اصول کلی و روشن نگرش اسلام به همزیستی مسالمت آمیز و دگر پذیری است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و استناد به شواهد تاریخی سعی در تبین و اثبات همزیستی مسالمت آمیز در اسلام داشته و از نتایج پژوهش حاضر آن است که همزیستی مسالمت آمیز از حقایق و مسائل اصلی است که در قرآن و حدیث و سیره گذشتگان بر آن تأکید فراوان شده است و در پژوهش حاضراین موضوع در در مبحث اصلی مورد بررسی قرار گرفته است: 1ـ گسترش فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان بر اساس سیره نبوی 2ـ نقد و رد شبهات اسلام‌ستیزان در مورد شیوه برخورد پیامبر(ص) و در خصوص جنگ‌های ایشان.