1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان قواعد فقه 1
شماره 102004901
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز فقه مدنی 1 و 2 و 3
توضیحات