1403/04/05
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان حقوق خانواده 1
شماره 102004001
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی فقه - کلیات حقوق
توضیحات