1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان مباحث اصول فقه 3
شماره 102015401
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز مباحث اصول فقه 2
توضیحات