1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان تاریخ فقه وفقها 2
شماره 1020146-01
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز تاریخ فقه وفقها 1
توضیحات