1403/04/05
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان حقوق جزای اختصاصی 1
شماره 1020100-01
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز حقوق جزای عمومی 2
توضیحات