1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان قواعد فقه (2)
شماره 1020156-01
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز قواعد فقه (2)
توضیحات