1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان متون فقه جزایی2
شماره 1028108-01
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز متون فقه جزایی 1
توضیحات