1403/04/05
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان ترجمه از عربی به فارسی 1
شماره 1020034-01
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز أموزش زبان عربی 2
توضیحات