1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول و فنون نگارش مقالات فراتحلیل
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فراتحلیل، اندازه اثر، شاخص d کوهن
سال 1400
پژوهشگران ساناز عینی

چکیده

در این سخنرانی مطالبی از کلیات فراتحلیل، داده های فراتحلیل، نقاط قوت و ضعف فراتحلیل، شاخص های اندازه اثر و مراحل فراتحلیل به تفضیل ارائه شد. در اواخر جلسه نیز جستجو در پایگاه های داده الکترونیک به صورت عملی برای شرکت کنندگان در سخنرانی انجام شد.