1402/12/15
ساناز عینی

ساناز عینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان پژوهش (عملی- انفرادی) در روانشناسی
شماره 1032171-04
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات