1403/03/04
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مکمل HMB بر غلظت هورمون های رشد و تستوسترون به دنبال فعالیت مقاومتی در ورزشکاران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مکمل HMB، هورمون رشد، هورمون تستوسترون
سال 1395
پژوهشگران شهرام پارساراد(دانشجو)، محمد رحمان رحیمی(استاد راهنما)، سعید قائینی(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل HMB بر غلظت هورمون های رشد و تستوسترون بدنبال فعالیت مقاومتی در ورزشکاران بود. روش شناسی: در یک مطالعه دو سو کور، تصادفی، و کنترل شده با دارونما10 دانشجوی ورزشکار با میانگین سنی (32/1±22 سال)، قد (33/4±33/179 سانتی متر)، وزن (13/9±76/45 کیلو گرم) و BMI (99/1±7/23 کیلو گرم بر متر مربع) به طور تصادفی انتخاب و بمدت یک هفته مکمل HMB یا دارونما به میزان 3 گرم در روز (3 دوز 1 گرمی) مصرف کردند. سپس، یک هفته فاصله جهت پاکسازی بین دوره های بارگیری لحاظ شد. آزمودنی ها پس از یک هفته (مصرف مکمل یا دارونما) در فعالیت مقاومتی که شامل 3 ست پرس سینه، زیر بغل سیم کش، جلو پا و پشت پا با دستگاه، جلو بازو و پشت بازو ایستاده، پرس شانه (ارتشی) با 85 درصد یک تکرار بیشینه با دو دقیقه استراحت بین ست ها و حرکات شرکت کردند. قبل و بعد از فعالیت مقاومتی نمونه گیری خون انجام شد. بعد از یک هفته استراحت، آزمودنی ها فراخوانده شدند که با تغییر مکمل و دارونمای آنها به مدت یک هفته دیگر با همان شرایط قبلی به مصرف مکمل و دارونما پرداختند. سپس در فعالیت مقاومتی شرکت کرده و نمونه گیری خون از آنها بعمل آمد. نمونه های خون جهت اندازه گیری غلظت هورمونهای رشد و تستوسترون به روش الایزا به آزمایشگاه انتقال داده شد. نتایج: یافته های این پژوهش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مصرف مکمل HMB به مدت یک هفته سبب ترشح بیشتر هورمون رشد و تستوسترون در مردان تمرین پس از فعالیت مقاومتی شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاضر بنظر می رسد که مصرف کوتاه مدت HMB سبب ترشح بیشتر هورمون های آنابولیکی (TS و GH) پس از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران می گردد.