1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات درس

عنوان ژنتیک و فعالیت ورزشی
شماره 1026404
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز --
توضیحات تاثیر فعالیت ورزشی بر بیان ژن و سنتز پروتئین