1403/03/04
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات درس

عنوان تغذیه ورزشی پیشرفته
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات