25 تیر 1397
روناك دقيق

روناک دقیق

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پارامتری سیستم آبگرمکن خورشیدی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
آبگرمکن خورشیدی، کلکتور
پژوهشگران روناک دقیق

چکیده

در این سخنرانی پارامترهای طراحی موثر بر عملکرد حرارتی سیستمهای آبگرمکنهای خورشیدی معرفی گردید و تاثیر فاکتورهای اشاره شده بر روی یک آبگرمکن خورشیدی ساخته شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.