26 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناخت پیکره دانش حوزه های علمی: نیاز رشد علم و برجستگی علمی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
پیکرده دانش، حوزه های علمی، نیاز رشد علم، برجستگی علمی
پژوهشگران سید مهدی حسینی

چکیده

در این کارگاه دانشجویان و اساتید شرکت کننده با مفاهیم پیکره دانش حوزه علمی از جمله نظریه، فرضیه، متون مرتبط حوزه علمی، لزوم آشنایی و کنترل آنها برای رشد علمی خود و یافتن مسیر رشد علمی آشنا شدند.