28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کتابخانه دیجیتال سیمرغ با تأکید بر دیدگاه مدیریتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نرم‏افزار کتابخانه، کتابخانه دیجیتال سیمرغ، ارزیابی کتابخانه دیجیتال، مدیر سیستم، کاربر ورود اطلاعات
پژوهشگران سید مهدی حسینی ، کورش محمد خانی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی کارآمدی نرم افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ از دیدگاه مدیریتی(کاربر ورود اطلاعات) است. روش: برای دستیابی به معیار ارزیابی کتابخانه دیجیتال از مرور متون و ارائه جدول تطبیقی شاخص‏ها استفاده شد و برای ارزیابی نرم افزار از چک لیست حاصل از مطالعه متون حوزه بهره گرفته شد. در نهایت نرم افزار کتابخانه دیجیتال سیمرغ براساس چک لیست محقق ساخته ارزیابی شد و نتایج به صورت تحلیلی ارائه گردید. یافته ها : ضعف ‏های عمده کتابخانه دیجیتال سیمرغ عبارتند از: 1) بعد مدیریت مجموعه ویژگی‏های شاخص ابرداده؛ 2) بعد مدیریت سیستم مجموعه ویژگی‏های شاخص توسعه کتابخانه و الگوریتم ‏های جستجو؛ 3) در بعد مدیریت کارکنان مجموعه ویژگی‏های شاخص آموزش و راهنمایی؛ 4) در بعد مدیریت اطلاعات مجموعه ویژگی‏های مربوط به شاخص‏های آگاهی رسانی جاری، بازخورد، اشاعه گزینشی اطلاعات، خدمات مرجع راه دور، تشویق کاربران نهایی به استفاده، و رده بندی مردمی؛ 5) در بعد مدیریت ورود اطلاعات سازماندهی منوها؛ و 6) در بعد ذخیره و بازیابی مجموعه ویژگی‏های مربوط به شاخص‏های اصلاح جستجو و شخصی سازی. ضعف عمده دیگر کتابخانه دیجیتال سیمرغ نداشتن هویت مستقل و وابسته بودن به نرم‏افزار کتابخانه‏ ای سیمرغ می باشد. نتایج: اگرچه به صورت کمی کتابخانه دیجیتال سیمرغ حدود 61 درصد از ویژگی ‏های چک لیست ارزیابی را دارا می‏باشد، اما به نظر مدیر سیستم، نبود ویژگی‏ های اساسی در ابعاد مختلف مدیریتی، سبب کاهش کارآیی آن شده است.