28 تیر 1397
مصطفي قادري

مصطفی قادری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
تلفن: 08733624005
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی (1381 - 1386)
    عنوان رساله: تبیین برنامه درسی صلح از دیدگاه کانت
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی (1377 - 1379)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی تطبیقی کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی
  • کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (1370 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • برنامه ریزی درسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مصطفی قادری، عبدالله محمودی اعظم، فاطمه هواس بیگی، خلیل غلامی (1396) آموزش تاریخ محلی در برنامه درسی تاریخ از دیگاه معلمان تاریخ و دانش آموزان دوره متوسطه(مطالعه موردی استان کهکیلویه و بویر احمد) نشریه علمی - پژوهشی آموزش و ارزشیابی: 37; 51-81
2
عاطفه ریگی، مصطفی قادری، جمال سلیمی (1395) مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس پژوهش در برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: شماره 23; 27-39
3
مصطفی قادری، مریم ارشد سلیمی، کیوان بلند همتان (1394) آگاهی و توجه اساتید و دانشجویان نسبت به استانداردهای اخلاق در پژوهش اخلاق در علوم و فناوری-انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری: سال دهم شماره چهارم; 85-97
4
مصطفی قادری (1394) تحلیل تاریخیCurrereبه معنای گذر زندگینامه ای در آثار نوفهم گرایی پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت: 2; 44-61
5
شیرکو سبحانی، مصطفی قادری، خلیل غلامی (1394) شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان اندیشه های نوین تربیتی: 11; 125-151
6
مصطفی قادری، خلیل غلامی، بهیه خاطری صفت (1394) بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده اقدام پژوهی توسط معلمان دوره ابتدایی فصلنامه مطالعات برنامه درسی: 38; 105-136
7
ناصر شیربگی، مصطفی قادری، بیتا رفیعی زاد (1394) ارزیابی مدیران مدارس از بسترهای نهادینه سازی نوآوری سازمانی: مطالعه موردی دبیرستان های شهر کرمانشاه مدیریت بر آموزش سازمان ها: 1; 43-71
8
مصطفی قادری (1393) تاریخ آموزش برنامه ریزی درسی در جهان دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-5
9
مصطفی قادری (1393) نهضت نومفهوم گرائی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-5
10
Mostafa Ghaderi, Atefeh Rigi, Jamal Salimi (2014) Investigation of present teaching performance assessment system problems and preposition of an appropriate model by technology: Sciences classrooms World Journal of Educational Technology: 6; 248-238
11
مصطفی قادری (1393) طبقه بندی پاینار از متخصصان برنامه درسی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-4
12
fariba Bahrami, Mostafa Ghaderi, ALI AKBAR KHOSRAVI, Salam Yagoobi, Seiran AliMohammadi (2014) The feasibility study of Smart Schools' Achievement from the view point of Teachers and Managements high school Level International Journal of Current Life Sciences: 4; 3668 - 3671
13
صمد ایزدی، مصطفی قادری، فاطمه حسینی (1393) امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره متوسطه پژوهش در برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: 41; 34-50
14
Mohammad Amjad Zebardast, Mostafa Ghaderi, Golnar Karimi, Mojgan Salehi (2014) The Study of Faculty Members’ Perception of Organizational Culture and Relationship Head of Department’s Decision-Making Style Asian Journal Of Social Sciences & Humanities: 3; 157-151
15
Mostafa Ghaderi (2013) Assignment's assessment and management of university students via e- mail World Journal of Educational Technology: 5; 458-466
16
مصطفی قادری (1392) دوآین هیوبنر دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-6
17
مصطفی قادری (1392) طبقه بندی پاینار از متخصصان برنامه درسی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-4
18
مرضیه مولوی قلعه نی، مصطفی قادری، نعمت اله عزیزی (1392) بررسی سواد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)-دانشگاه شیراز: 5; 87-102
19
مصطفی قادری (1392) تحلیل تاریخی معانی و مقاصد نومفهوم‏ گرایی در رشته‏ی مطالعات برنامه درسی نظریه و عمل در برنامه درسی: 1; 49-76
20
21
Mostafa Ghaderi (2011) Peace-Based Curriculum Based on the Theories of "Difference" and similarity. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 15; 3430-3440
22
مصطفی قادری (1389) چاره اندیشی برای مسئله نابودی انتخاب در برنامه درسی پست مدرنیسم اندیشه های نوین تربیتی: 6; 53-74
23
Mostafa Ghaderi (2010) The comparison analysis of the science textbooks and teacher’s guide in Iran with America Procedia - Social and Behavioral Sciences: 2; 5427–5440
24
مصطفی قادری (1388) تحلیل تطبیقی کتاب های درسی و راهنمای معلم علوم دوره ابتدایی ایران و کتاب های درسی "علم در هر زمان" علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز: 1; 3-22
25
Mostafa Ghaderi, Bahram Mohsen Pour, MirAbdolhossien Naghibzadeh, Mohamad Attaran (2008) تبیین برنامه درسی صلح محور در فلسفه کانت فصلنامه مطالعات برنامه درسی: 8; 47-81
مقاله ارائه‌شده
1
سید مهدی حسینی، مصطفی قادری، مصطفی اسفندیاری (1395) نقش انجمن‏ های علمی دانشجویی در ایجاد رفتار علمی به عنوان بخشی از برنامه درسی پنهان: مطالعه موردی دانشگاه کردستان اولین همایش ملی نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در توسعه علم، ایران، شیراز
2
مصطفی قادری، کیوان بلند همتان، سمیرا بابکانی (1394) تجربه های معلمان ابتدایی در مورد چالش های زبانشناختی تدریس فارسی (کودکان مناطق دو زبانه 6 تا 12 ساله ) اولین همایش ملی خواندن، ایران، سنندج
3
سلام یعقوبی، سه رکاو احمدی، مصطفی قادری (1392) ابعاد و مولفه های کثرت گرایی فرهنگی در برنامه درسی ایران و جهان همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، ایران، ارومیه
4
سه رکاو احمدی، سلام یعقوبی، مصطفی قادری (1392) برنامه درسی چند فرهنگی و آموزش شهروندی همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، ایران، ارومیه
5
فریبا بهرامی، مصطفی قادری، علی اکبر خسروی، سالم یعقوبی، سیران علیمحمدی (1392) امکان سنجی مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران مقطع متوسطه کنفرانس بین المللی مدیریت- چالشها و راهکارها، ایران، شیراز
6
سیران علیمحمدی، مصطفی قادری، سالم یعقوبی، فریبا بهرامی (1392) موانع بکارگیری فناوری های نوین در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر سنندج همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم وتربیت، ایران، اصفهان
7
سودا کرمکار، مصطفی قادری، ناصر یوسفی (1392) یادگیری مفاهیم سنتی و علمی در کتاب های درسی علوم بر اساس مدل تغییر مفهومی هنسی پنجمین همایش ملی آموزش، ایران، تهران
8
صلاح الدین سرخابی، نعمت اله عزیزی، مصطفی قادری، ژاله گردیده (1391) بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان های شهرستان سنندج بر اساس الگویCNA دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی، ایران، سنندج
9
10
Mostafa Ghaderi, Sarkav Ahmadi, Salem Yaagoobi (2012) conflict and convergence in world-centered curriculum planning , Iran
11
Mostafa Ghaderi, Sarkav Ahmadi, Salem Yaagoobi (2012) Practical and theoritical capacity building of online education for the globalizing of schools , Iran
12
مصطفی قادری، سالم یعقوبی، سرکاو احمدی (1391) تضاد و همگرایی در برنامه ریزی درسی جهان محور کنفرانس علمی -بین المللی آموزش و جهانی شدن، ایران، تهران
13
مصطفی قادری، صمد ایزدی، فاطمه حسینی، سالم یعقوبی، سرکاو احمدی (1391) جغرافیای جهانی شدن تربیت اسلامی و برنامه درسی معنوی آن کنفرانس علمی -بین المللی آموزش و جهانی شدن، ایران، تهران
14
مصطفی قادری، سرکاو احمدی، سالم یعقوبی (1391) ظرفیت سازی نظری و عملی آموزش های آنلاین برای جهانی شدن مدرسه کنفرانس علمی -بین المللی آموزش و جهانی شدن، ایران، تهران
15
مصطفی قادری، جمال سلیمی (1391) مطالعه خودگزارش دهی ارزیابی و مدیریت تکالیف درسی دانشجویان از طریق ایمیل اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی، ایران، تهران
16
Mostafa Ghaderi (2011) A case Artistic Teaching:English Language Learning as Drama ICEL2011 international conference in English Language Teaching
17
Mostafa Ghaderi (2011) Ethical Standards of Research among teacher educators Empowering Educators As Researchers: Exploring ldeas And Enhancing Practice
18
مصطفی قادری، نعمت الله ناصرزاده (1390) برنامه ی درسی پنهان: مطالعه ی موردی شیوه های مدیریت کلاس معلمان و تأییدجویی دانش-آموزان اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش، ایران، تهران
19
20
مصطفی قادری، صمد ایزدی، فاطمه حسینی (1390) ضرورت بازنگری در برنامه درسی با تاکید بر برنامه ی درسی پست مدرن اولین همایش بین المللی تحول بنیادین در نظام برنامه ریزی درسی ایران، ایران، مشهد
21
فاطمه حسینی، صمد ایزدی، مصطفی قادری (1389) امکان سنجی اجرای برنامه درسی هنر و زیبایی شناسی در برنامه ی درسی تربیت معلم دهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان برنامه درسی تربیت معلم، ایران، تهران
22
صمد ایزدی، مصطفی قادری، فاطمه حسینی (1389) ضرورت تحول در برنامه درسی تربیت معلم با تاکید بر برنامه درسی معنوی دهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان برنامه درسی تربیت معلم، ایران، تهران
23
صابر منصوری، مصطفی قادری (1389) مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، ایران، تهران
24
25
26
Mostafa Ghaderi (2010) The Comparison analysis of science textbooks and teacher's Guide in Iran with science anytime World Conference on Educational Sciences2010(WCES 2010)
27
Mostafa Ghaderi, Marzie Molavi- Galehnei (2010) The Relationship between Pupil's Mathematical literacy and their Cognitive styles in primary schools World Conference on Educational Sciences2010(WCES 2010)
28
29
مصطفی قادری (1387) برنامه درسی ایمن سازی مدارس در مقابل مواد مخدر اولین کنفرانس جنبه های زیستی روانی اعتیاد، ایران، سنندج
30
مصطفی قادری (1387) گفتمان های جهانی شدن و آینده ی برنامه های درسی ایران هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، ایران، دانشگاه مازندران
31
مصطفی قادری (1383) برنامه درسی آرمانی در محیط مجازی : برداشتی نو از برنامه درسی برنامه درسی در عصر اطلاعات و ارتباطات، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بهیه خاطری صفت، مصطفی قادری، خلیل غلامی (1392) بررسی ماهیت علمی تحقیقات اقدام پژوهی براساس دیدگاه نورتون و مرتلر
10
11
12
13
14
15
16
17
کیوان جام خانه، کیوان بلند همتان، مصطفی قادری (1390) تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی: تحلیل محتوای کتاب های فارسی بخوانیم
18
19
20
21
22
یوسف شاهمرادی، محمد امجد زبردست، مصطفی قادری (1390) بررسی وضعیت نظارت و هدایت آموزشی درمدارس دوره راهنمایی استان کرمانشاه
23
لیلا وکیلی قصریان، کیوان بلند همتان، مصطفی قادری، خلیل غلامی (1390) چالش های تدریس در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی
24
25
صالح صالحی، ناصر شیربگی، مصطفی قادری (1389) نگرش و خودکارآمدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تحقیق
26
27
کتاب
1
مصطفی قادری، سودا کرمکار (1392) برنامه درسی و فرهنگ: رویارویی ها و هم آوری ها شابک:978-600-309-025-5
2
3
مصطفی قادری (1391) نظریه و عمل در مطالعات برنامه درسی شابک:978-600-5413-93-9
4
5
مصطفی قادری (1388) بسترهای فهم برنامه درسی شابک:978-964-5543-66-0
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مصطفی قادری (1389) نوآرمان گرایی در برنامه درسی و عصر اطلاعات و ارتباطات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2
مصطفی قادری (1389) گزارش کنفرانس IAACS آفریقای جنوبی و بازاندیشی در نظریه برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان (1390 - 1392)
  • مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان (1387 - 1389)
بیشتر