31 خرداد 1397

مرتضی بسطامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / .
تلفن: 0098-918-173-4607
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی بسطامی، فرهاد اصلانی (1391) بررسی آسیب پذیری پل های بزرگ بین شهری استان کردستان مجله بنا: ;
2
مرتضی بسطامی (1391) عملکرد سامانه های ذخیره آب در زلزله 2008 ونچوان چین- بررسی میدانی پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله: ;
3
مرتضی بسطامی (1390) بررسی میدانی عملکرد خطوط لوله آب و فاضلاب در زلزله 2008 ونچوان چین پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله: (3)14; 35-27
4
MORTEZA BASTAMI, Alireza ChabokiKhiyaban, Maziar Baghbadrani, Mostafa Kordi (2011) Performance of high strength concretes at elevated temperatures scientia iranica: 10; 1-9
5
Farhad Aslani, MORTEZA BASTAMI (2011) Constitutive Relationships for Normal- and High-Strength Concrete at Elevated Temperatures ACI Materials Journal: 108; 355-364
6
غدیر مهدوی، مرتضی بسطامی، صفورا زارعی (1390) بررسی امکان سنجی عرضه بیمه زلزله در ایران (مورد بررسی شهر تهران) پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) - بیمه مرکزی ج.ا .ا: 102; 54-33
7
Alireza ChabokiKhiyaban, MORTEZA BASTAMI, Maziar Baghbadrani, Mostafa Kordi (2011) Optimization of the Concrete Mix Proportions Centered on Performance after Exposure to High Temperature Advanced Materials Research: 268; 372-376
8
مرتضی بسطامی (1389) مروری بر توسعه بیمه زلزله در ژاپن برای بخش ساختمان و مسکن پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله: (3)13; 62-53
9
MORTEZA BASTAMI (2010) Constitutive Model for HSC Confined by UHS and NS Transverse Reinforcements under Cyclic and Earthquake Loadings journal of seismology and earthquake engineering: 12; 131-141
10
MORTEZA BASTAMI, Farhad Aslani (2010) Preloaded High-Temperature Constitutive Models and Relationships for Concrete scientia iranica: 17; 11-25
11
MORTEZA BASTAMI, Farhad Aslani, Mohammad Esmaeilnia omran (2010) High-Temperature Mechanical Properties of Concrete international journal of civil engineering: 88; 333-351
12
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuko Kuwata (2006) REAL TIME METHODOLOGY TO IMPROVE POST-EARTHQUAKE RESILIENCY OF POWER SUPPLY SYSTEMS CONSIDERING ECONOMIC IMPORTANCE OF CUSTOMERS Memoirs of Construction Engineering Research Institute: 1; 145-162
13
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuko Kuwata (2006) Economic Losses by Interruption of Power Supply Systems from Seismic Hazards by Case Study of Tehran Power Supply System Memoirs of Construction Engineering Research Institute: 48; 163-180
14
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Junichi Ueno (2005) Fragility Function of Electric Power Substation under Combination of Functionality Element Equipments Memoirs of Construction Engineering Research Institute: 47; 141-152
15
Yasuko Kuwata, Shiro Takada, MORTEZA BASTAMI (2005) Building Damage and Human Casualties in the Bam, Iran, Earthquake Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing): 6; 1-19
16
Shiro Takada, MORTEZA BASTAMI, Yasuko Kuwata, Mohammad Bagher Javanbarg (2004) Performance of Electric Power System During the Bam Earthquake and Its Fragility Analyses Memoirs of Construction Engineering Research Institute: 46; 141-152
مقاله ارائه‌شده
1
هوشنگ دباغ، حیدر تارام، مرتضی بسطامی (1391) تغییر شکل وشکل پذیری دیوار برشی کوتاه بتن آرمه نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، اصفهان
2
هوشنگ دباغ، حیدر تارام، مرتضی بسطامی (1391) مقاومت دیوار برشی کوتاه بتن آرمه نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، اصفهان
3
MORTEZA BASTAMI, Maryam Haji Hasani (2011) A TECHNIQUE FOR MORE EFFICIENT TIME INTEGRATION APPLIED TO SEISMIC ANALYSIS OF POWER SUBSTATION EQUIPMENTS 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
4
مرتضی بسطامی، سید حسن حسینی (1390) عملکرد جداگرهای لاستیکی با هسته سربی در ساختمان های فولادی تحت تحریکات حوزه نزدیک ایران ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ایران، تهران
5
امید رحمتی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی (1390) رابطه - تنش کرنش دوره ای پدیدار شناختی و وابسته به مسیر برای میلگردهای فولادی ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ایران، تهران
6
مصطفی کردی، مازیار باغبدرانی، علیرضا چابکی خیابانی، مرتضی بسطامی (1390) بررسی تأثیر آتش سوزی بر مقاومت پسماند جانبی قاب بتن مسلح مقاومت بالا ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، سمنان
7
مازیار باغبدرانی، مصطفی کردی، علیرضا چابکی خیابانی، مرتضی بسطامی (1390) مطالعه آسیبپذیری بتن مقاومت بالا در برابر حرارتهای بالا و تأثیر کاربرد الیاف پلی پروپیلن ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، سمنان
8
مرتضی بسطامی، حسین تاجیمر ریاحی، علی پور عابدین (1390) اثر مدل سازی دستگاه پله های دوطرفه در سازه های بتن آرمه ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، سمنان
9
امیر ملکشاهی، مرتضی بسطامی (1389) کاربرد مهار کابلی در مقاوم سازی عرشه پلها پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، مشهد
10
مهدی یوسفی، آزاد یزدانی، مرتضی بسطامی (1389) تعیین انرژی ورودی زمینلرزه با استفاده از تبدیل موجک پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، مشهد
11
MORTEZA BASTAMI, Farhad Aslani (2009) A Compressive Constitutive Model for Concrete at Elevated Temperatures The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
12
MORTEZA BASTAMI, Farhad Aslani (2009) A Tensile Constitutive Model for Concrete at Elevated Temperatures The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
13
مرتضی بسطامی، سید حسن حسینی (1388) ارائه یک دستورالعمل پیشنهادی برای طراحی ساختمان های با جداگر لرزه ای برمبنای آیین نامه 2800 و ابلاغیه های 2009 و 2443 آیین نامه ژاپن برای طراحی لرزه ای ساختمان ها چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله آیین نامه 2800 حال و آینده، ایران، تهران
14
مرتضی بسطامی، شاهرخ عبدی، سید حسن حسینی (1387) عملکرد سیستم های شریانهای حیاتی در زلزله سال 2008 ونچوان چین چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل، ایران، تهران
15
MORTEZA BASTAMI, Hooshang Dabbagh (2008) A Performance-Based Seismic Mitigation Plan for Low Pressure Tanks 1st International Conference on Seismic Retrofitting, Iran
16
MORTEZA BASTAMI (2008) Seismic Performance of Rectangular Liquid Storage Tanks by Case Study of the 2007 Noto Hanto Earthquake in Japan 1st International Conference on Seismic Retrofitting, Iran
17
MORTEZA BASTAMI (2008) Seismic assessment of medium and high voltage power substation equipments The 14th World Conference on Earthquake Engineering
18
مرتضی بسطامی (1387) آنالیز اهمیت نقاط کلیدی شبکه های شریانهای حیاتی در جهت پدافند غیر عامل اولین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل، ایران، دانشگاه تهران
19
مرتضی بسطامی (1387) ارایه یک روش برای باز سازی بهینه شبکه های شریان های حیاتی آسیب دیده پس از حملات اولین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل، ایران، دانشگاه تهران
20
MORTEZA BASTAMI (2008) Analytical and Empirical Methods to Obtain Seismic Fragility Functions of Bridges 3rd International Conference on Bridges, Iran
21
MORTEZA BASTAMI (2008) Application of discrete element method to assessment of adobe buildings by case study of Bam earthquake. First International Conference on Zagros settlements, Iran
22
MORTEZA BASTAMI (2008) Guidelines for earthquake resistant construction of stone buildings using mud mortar First International Conference on Zagros settlements, Iran
23
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada (2007) Direct and indirect economic losses by interruption of power supply systems based on probabilistic approach The Fifth China Japan US Trilateral Symposium on Lifeline Earthquake Engineering
24
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuku Kuwata, Nemat hassani (2007) Methodology and Application to Optimize Post-Earthquake Restoration of Lifeline Network Systems 5th International conference on Seismology and Earthquake Engineering, Iran
25
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuko Kuwata (2006) Methodology and Application of Flow Path Analysis of Lifeline Network Systems. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
26
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuko Kuwata (2006) Seismic Risk Assessment of Power Supply System in Consideration of Restoration Process The 12th Japan Earthquake Engineering Symposium
27
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada, Yasuko Kuwata (2005) Seismic Behaviors and Fragility Functions of Three Phases 230/63 kV Power Transformers Annual Conference of Japan Society of Civil Engineering (JSCE)
28
MORTEZA BASTAMI, Shiro Takada (2005) Earthquake Damage of Power Substation in Bam and Its Fragility Analyses Annual Conference of Japanese Society for Natural Disaster Sciences
29
Shiro Takada, MORTEZA BASTAMI, Yasuko Kuwata (2004) Performance and Emergency Responses of Lifeline Systems During the Bam Earthquake Japan Taiwan joint workshop on Lifelines
30
مرتضی بسطامی (1382) نحوه بارگذاری- انالیز و طراحی سکوهای نفتی SPD1 , SPD2 فاز اول پروزه نفتی پارس جنوبی دومین کنفرانس سازه های دریایی ایران، ایران، اصفهان
31
مرتضی بسطامی، علاالدین بهروش (1376) ارائه یک روش نوین برای تحلیل سازه های ایزوستاتیک چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ایران، ایران، دانشگاه شریف
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
علی جعفری فرد، مرتضی بسطامی، آزاد یزدانی (1393) برآورد خسارت مالی ناشی از زلزله در شریان های حیاتی
2
سید اسعد موالی زاده، مرتضی بسطامی، مسعود خلیقی (1392) ارزیابی عملکرد لرزه ای بر اساس ایمنی جانی ساکنان ساختمانهای با مصالح بنایی
3
بهروز ابراهیمی، مرتضی بسطامی، علیرضا حبیبی (1391) اصلاح رابطه شاخص خسارت سازه های بتن آرمه با در نظر گرفتن اثر پسلرزه ها
4
محمد جنیدی، مرتضی بسطامی، آزاد یزدانی (1391) ارائه طیف طراحی غیرارتجاعی با درنظرگرفتن اثرات پس لرزه
5
6
7
مریم حاجی حسنی، مرتضی بسطامی، محمود حسینی (1390) ارزیابی طراحی لرزه ای تجهیزات پست برق
8
Safora Zareie, Ghadir Mahdavi, MORTEZA BASTAMI (2011) A Feasibility Study on Provision of Earthquake Insurance for Tehran
9
10
11
امید رحمتی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی (1389) مطالعه مقایسه ای مدلهای مشخصه دوره ای برای میلگرد فولادی
12
13
14
مازیار باغبدرانی، مرتضی بسطامی، علیرضا چابکی خیابانی (1388) بهینه سازی بتن با مقاومت بالا با عملکردی مناسب در برابر آتش
15
امیر ملکشاهی، مرتضی بسطامی، هوشنگ دباغ (1388) بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پل ها با روش های احتمالاتی
16
فرهاد اصلانی، هوشنگ دباغ، مرتضی بسطامی (1388) مطالعه مقایسه ای مدلهای مشخصه دوره ای برای بتن
17
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مرتضی بسطامی (1390) اهمیت مدیریت شریان های حیاتی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2
مرتضی بسطامی (1387) گزارش بازدید از منطقه آسیب دیده در زلزله ونچوان-چین پژوهشگاه بین المللی زلزله ناسی و مهندسی زلزله
3
مرتضی بسطامی (1387) آسیب پذیری عملکرد عملیاتی بیمارستانها در زلزله دانشگاه علوم پزشکی اهواز
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!