1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر ماهی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
پویایی شناسی، ارزیابی ذخایر، ماهی
سال 1399
پژوهشگران سید احمدرضا هاشمی ، حبیب الله محمدی

چکیده

معضلات و مشکلات حاصل از صید بی رویه و فشار بیشتر از حد توان برداشت از آبزیان در چند دهه اخیر سبب نگرانی روزافزون محققین و مدیران شیلاتی شده است. حفاظت و بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آبی مانند هر نوع توسعه دیگری نیازمند برنامه مدیریتی بوده که مشتمل بر مراحل خاص خود است و باید با اولویت بندی و برنامه اجرایی مدون به اجرا گذاشته شود. برای تعیین برنامه مدیریتی ذخیره سازی و برداشت بر پایه اطلاعات مناسب، داده های بیشتری باید جمع آوری شود. این داده ها در مدیریت و تنظیم ترکیب گونه ای و تعیین سطح بهینه برداشت ماهی کمک زیادی خواهد کرد. بدون دارا بودن درک کاملی از پویایی ذخایر و نوسانات آن، اعمال مدیریت و وضع قوانین و مقررات صیادی معقول و کاربردی نیست. مدیریت طولانی مدت دریاها و دریاچه ها بدون داشتن اطلاعات ارزیابی ذخایر، میزان رهاسازی و مقادیر صید ممکن نیست. اجتماعات ماهیان از مهم ترین بخش های اکوسیستم های آبی هستند که نقش بسیار مهم و کلیدی را در برقراری ارتباط بین لایه های مختلف تروفی اکوسیستم آب و اکوسیستم های خشکی مجاور ایفا می کند. مدیران شیلاتی کشور از چند دهه گذشته تاکنون مدیریت های مختلفی را جهت آبزی دار کردن منابع آبی مختلف (بخصوص دریاچه های پشت سد) در کشور اعمال کرده اند. این بخش از ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی جمعیت ماهیان نیازمند راه ها و روش های کارآمد و مناسب هست تا بر اساس آن برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برداشت بهینه و پایدار طراحی و اجرا شود. مطالعه پارامترهای رشد و بررسی ذخایر گونه های مختلف ماهیان ابزار مفیدی در تعیین نقش و جایگاه اکولوژیکی و فشار هرگونه بر اکوسیستم آبی هست و برای مطالعات اکولوژیک و لیمنولوژیک منابع آبی ضروری هست. لذا کتاب پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر ماهی می تواند مجموعه روش ها و راهکارهای جمع آوری اطلاعات و روش های پویایی شناسی جمعیت های ماهیان و ارزیابی ذخایر را بخوبی ارائه دهد.