1403/03/09
حاصل امینی خوشالان

حاصل امینی خوشالان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1111111
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3
تلفن: 08733660073

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کمی ریسک در پروژه ساخت تونل امیرکبیر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تونل امیرکبیر، ارزیابی ریسک، رتبه بندی، تصمیم گیری چندشاخصه
سال 1391
پژوهشگران محمد حیاتی ، حاصل امینی خوشالان ، حمید شیرزاد حقیقت

چکیده

طراحی و اجرای پروژه های ساخت تونل مستلزم صرف سرمایه و زمان قابل توجهی می باشد، شناسایی عوامل ریسک زا و اتخاذ مدیریت صحیح در پروژه های ساخت تونل و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات و آنالیز آنها موجب کاهش زیان های ناشی از تحمیل زمان و هزینه های اضافی و در نهایت کاهش زیان ملی در نتیجه این رویداد های احتمالی می باشد. شناسایی ریسک های متوجه پروژه های ساخت تونل از یک سو و رتبه بندی درست آنها از سوی دیگر به عنوان بخشی از فرایند پیچیده مدیریت ریسک، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی بموقع و مناسب به این ریسک ها می باشد. در این مقاله ضمن شناسایی ریسک های اصلی پروژه ساخت تونل امیرکبیر و همچنین معرفی معیارهای لازم در اندازه گیری و تحلیل ریسک های پروژه، از رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) جهت ارزیابی کمی و رتبه بندی ریسک های اصلی بهره گرفته شده است و نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصل روش مرسوم ارزیابی ریسک نیز مقایسه شده است.