1403/03/09
حاصل امینی خوشالان

حاصل امینی خوشالان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1111111
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3
تلفن: 08733660073

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیر و نگهداری زیرسیستم برق ماشین حفاری تمام مقطع تونل از نوع تعادل فشار زمین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ماشین حفار تمام مقطع تونل، سیستم برق، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، قابلیت تعمیر و نگهداری
سال 1396
مجله مهندسي منابع معدني
شناسه DOI
پژوهشگران حاصل امینی خوشالان ، سید رحمان ترابی ، کیومرث سیف پناهی ، مهدی راضی فرد

چکیده

امروزه ماشین های حفاری تمام مقطع تونل از نوع تعادل فشار زمین در پروژه های تونل‎سازی مکانیزه شهری کاربرد گسترده ای دارند. این ماشین های پیچیده و گران قیمت از قابلیت دسترسی و عملکرد نسبتاً پایینی برخوردار می باشند از اینرو، بهبود عملکرد، برنامه زمانی، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری و کنترل هزینه این ماشین ها در پروژه های تونل سازی امری ضروری می باشد. هدف اصلی از تحلیل قابلیت اطمینان، دسترسی و تعمیر و نگهداری هر سیستم یا ماشین، ارزیابی عملکرد دقیق آن و بنابراین کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری است. دراین تحقیق، تحلیل و مدل سازی قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و قابلیت تعمیر و نگهداری سیستم برق ماشین حفار خط یک مترو تبریز صورت گرفته است. برای این منظور، داده های خرابی و تعمیر مربوط به حدود 26 ماه عملکرد ماشین جمع آوری گردید. نتایج آزمون های آماری صورت گرفته از قبیل روند و همبستگی سری نشان داد که داده ها فاقد روند بوده و مستقل می باشند بنابراین روش آماری برای تحلیل و مدل سازی انتخاب گردید. همچنین نتایج تحلیل داده ها مشخص کرد که داده های مربوط به زمان بین خرابی ها و زمان تعمیرات به ترتیب از توابع توزیع لاگ نرمال سه پارامتری و گامای سه پارامتری تبعیت می کنند. تحلیل قابلیت اطمینان نشان داد که با احتمال 80.1 درصد سیستم برق ماشین مورد مطالعه حدود 15 ساعت بدون این که دچار خرابی شود کار خواهد کرد. علاوه بر این، با توجه به نمودار قابلیت تعمیر و نگهداری، 60 درصد خرابی های اتفاق افتاده در مدت زمان کمتر از 1 ساعت تعمیر شده و با احتمال 80 درصد کلیه خرابی ها در مدت زمان حداکثر 1.88 ساعت تعمیر می شوند. همچنین قابلیت دسترسی سیستم برق این ماشین 97.8 درصد محاسبه گردید.