1403/03/09
حاصل امینی خوشالان

حاصل امینی خوشالان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1111111
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3
تلفن: 08733660073

مشخصات پژوهش

عنوان
ایمنی در معادن روباز با نگرشی بر پدیده های نامطلوب ناشی از انفجار
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ایمنی، معادن روباز، آتشباری، پرتاب سنگ، لرزش زمین
سال 1400
پژوهشگران حاصل امینی خوشالان

چکیده

در این سخنرانی رئوس مطالب به شرح زیر ارائه گردید: کلیاتی در مورد HSE در معادن شاخص های ارزیابی ایمنی در معادن تاریخچه حوادث و فجایع معادن در جهان مروری بر آیین نامه ایمنی در معادن ایمنی و مقررات آتشکاری مقررات مربوط به انبار مواد ناریه پدیده های نامطلوب ناشی از انفجار و عوامل مؤثر در ایجاد آن ها: لرزش هوا، لرزش زمین، پرتاب سنگ و عقب زدگی اندازه گیری و پیش بینی میزان پدیده های نامطلوب و روش های پیش بینی و کنترل پیامدها