1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
محلات تاب آور رهیافتی یکپارچه در تغییرات شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
محله، تاب آوری، چالش و تغییر
سال 1394
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، آفاق حیدریان

چکیده

جوامع امروز با طیف پیچیده ای از چالش های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی روبرو هستند. بسیاری از جوامع معتقدند که راه های جدیدی برای پرداختن به این چالش ها موردنیاز است، روش هایی که ماهیت مرتبط با این مسائل را اذعان دارد. تمرکز بر "تاب آوری" می تواند چنین لنز و چارچوبی را فراهم کند. تاب آوری توانایی ما در پاسخگویی و انطباق با تغییر به روش هایی است که ظرفیت های محلی را ایجاد می کند و این اطمینان را حاصل می کند که نیازهای اساسی برآورده می شوند. تمرکز بر تاب آوری بر ماهیت پویای جوامع و این واقعیت که آن ها همیشه در حال تغییرند تأکید دارد. تحلیل صورت گرفته بر سطح محله متمرکزشده است. تمرکز بر سطح محله نشان دهنده اهمیت توجه به محیط اجتماعی و کالبدی زندگی روزمره است که فرصت ها را برای تعامل و روابط شکل می دهد و دربرگیرنده منابع کلیدی است که از تجارب افراد، خانواده ها و گروه هایی از مردم که در آن سکونت دارند، خبر می دهد و نتایج مختلفی را در مکان های مختلف سبب می شود؛ بنابراین، کار با مفهوم تاب آوری محله مناسب تر تشخیص داده شد. محله تاب آور رویکردی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت محلات است که به طور اساسی بهبود سلامت، تعامل اجتماعی، کیفیت محیط زیست و بهره وری در جوامع را سبب می شود. جوامع برای انطباق خلاقانه با چالش های غیرمنتظره مانند تغییر آب و هوایی، تغییر جمعیت، تغییر سریع فن آوری، ناآرامی های اجتماعی و بحران های اقتصادی به تاب آوری نیاز دارند.