1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت فضای عمومی شهری در تبدیل به فضایی اجتماعی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فضای عمومی شهری، تعامل اجتماعی، حس مکان، جذابیت، سرزندگی
سال 1393
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، بیژن کلهرنیا ، سهیل ایزدی

چکیده

فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم اند، این فضاها محل تبادل افکار و اطلاعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند درنتیجه می توان فضاهای عمومی شهری را فضاهایی اجتماعی معرفی نمود. این پژوهش بر آن است که با بررسی پیشینه نظری و نیز مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به صورت نظری به شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق فضای اجتماعی بپردازد. نتایج بیان می دارد که وجود تعاملات اجتماعی، اجتماع پذیری، مردم گرایی، وجود خاطره و هویت، وجود حس مکان، احساس امنیت و ایمنی، تنوع عملکردی، جذابیت و شگفتی، سرزندگی و پویایی، توجه به کیفیت محیط و زیبایی شناسی و نیز دسترسی و نفوذپذیری از عوامل موفقیت یک فضای عمومی شهری در تبدیل به فضایی اجتماع محور هستند.