1403/01/27
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
Free hand Sketching اسکیس دست آزاد
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اسکیس دست آزاد، ترسیم خط، شبکه، چارچوب، زمینه
سال 1386
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، شاهو کشاورزی

چکیده

چکیده ندارد